BED & BREAKFAST 
"AAN DE SLUIS"

Overnachten aan de oever van de Maas.....

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

Het gastenverblijf is eigendom van Henk en Elly Metz en wordt beheerd door Elly Metz, hierna te noemen beheerster. De beheerster kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B "Aan de sluis" , Wilhelminasluis 10, 4281 TW Andel.Met het voldoen van de aanbetaling van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht, op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers van B&B "Aan de sluis".

De beheerster is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van  gebruikers.Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerster dienen door de gebruiker(s)  te worden gemeld en vergoed aan de beheerster. Het is niet toegestaan kaarsen/waxinelichtjes te branden in de B&B i.v.m. brandgevaar, doet u dit toch dan bent u ten alle tijde aansprakelijk voor de schade.

Gasten dienen instructies van de beheerster op te volgen .De kota is rookvrij, geluidsoverlast, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik wordt niet getolereerd. De beheerster kan gasten bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddelijke ingang de toegang tot B&B "Aan de sluis" ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van beheerster is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Huurders dienen een vaste woon-verblijfplaats te hebben. Huisdieren zijn niet toegestaan. 

 

 

 

Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen dient u dit z.s.m. bij B&B "Aan de sluis" te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Een annulering dient u tevens schriftelijk te bevestigen

Bij annulering betreft het de volgende procedure;

annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum; 50 % van de prijs

annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum; 100%